Dakota Północna, Delaware – Jest to stan znajdujący się w północnej części Stanów Zjednoczonych. Jest to stan leżący na obszarze Wielkich Równin. Stan Montana jest jego zachodnim sąsiadem. Od południa graniczy ze stanem Południowej Dakoty. Od wchodu jego sąsiadem jest Minnesota, a od północy graniczy z Kanadą. W przeważającej części ukształtowanie terenu jest wyżynne. Powierzchnia całkowita stanu wynosi 183111,62 kilometry kwadratowe. Na rok 2000 szacuje się że zamieszkiwało ten stan około 642 200 mieszkańców. Bismarck jest stołecznym miastem stanu Dakoty Północnej. Natomiast za największe miasto uważa się Fargo.

W przeszłości tereny te zamieszkiwane były przez plemiona Indian Wielkich Równin. Nazywali się oni Mandanowie oraz Hidatsowie. Jednak nazwa stanu wywodzi się od nazwy zamieszkujących tam w późniejszych czasach Indian Dakota. Obszar ten charakteryzuje klimat kontynentalny ciepły, suchy. Cechuje go bardzo gorące lato oraz stosunkowo mroźna zima. Największą rzeką jest rzeka Missuri. Stan ten posiada 18 parków stanowych. Największy obszar w tym stanie zajmują farmy. Występują na nich następujące uprawy: uprawa słonecznika, lnu, pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, owsa oraz fasoli. Na tych farmach również najczęściej hoduje się: bydło, owce lub trzodę chlewną. Wielu farmerów z tamtego rejonu zajmuje się również pszczelarstwem. Głównym nurtem przemysłowym w tym stanie jest przemysł wydobywczy. Wydobywa się tam między innymi węgiel, sól, glinę oraz piasek.

Następnym opisanym przeze mnie stanem będzie stan Delaware. Jest to stan leżący na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Bliższe jego położenie można określi w następujący sposób: leży na Nizinie Atlantyckiej, a dokładniej nad Zatoką Delawere. Od strony zachodniej oraz południowej sąsiaduje mu stan Maryland. Stan Pensylwania natomiast jest jego stanem granicznym od północy. Natomiast jego wschodnim sąsiadem jest New Jersey. Wchodził on w skład trzynastu stanów które pierwotnie utworzyły Stany Zjednoczone. Jest to stan leżący obok Florydy. Leży on na obszarze Niziny Nadbrzeżnej. Jest on uważany za najniżej położony stan w USA. Bardzo duży procent ziemi uprawnej tego stanu leży poniżej osiemnastu metrów nad poziomem morza. Na południ teren charakteryzuje się budową przede wszystkim piaszczystą. Jest on sklasyfikowany jako drugi najmniejszy stan w USA. Jest on w tej kategorii zaraz po stanie Rhode Island. Jest to pierwszy stan który uznał Konstytucje Stanów Zjednoczonych. Uwarunkowania klimatyczne na tym terenie mają się następująco: klimat umiarkowany ciepły, średnia temperatura w lecie wynosi około 30 stopni Celsjusza, a zimą spada do – 5 stopni Celsjusza.