Gdańsk Stavanger i Gdańsk Manchester

Gdańsk

Strach przed lataniem samolotem staje się coraz to mniejszy. Polacy dorośli do tego żeby bez zastanowienia wsiąść do samolotu i dać sobie szansę w kilkadziesiąt minut pokonać trasę Gdańsk Stavanger i Gdańsk Manchester. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy są statystyki, statystycznie bowiem latanie samolotem to najbezpieczniejszy sposób podróżowania, prawdopodobieństwo ulegnięcia przez samolot wypadkowi jest nikłe w porównaniu do prawdopodobieństwa uczestniczenia w wypadku samochodowym, autobusowym czy kolejowym.
Silnym argumentem, który ma niemały wpływ na to, że podróżujący na trasach Gdańsk Stavanger i Gdańsk Manchester wybierają drogę lotniczą jest ekonomia. Ceny biletów lotniczych bywają bardzo tanie, nawet ceny regularne są atrakcyjne i konkurencyjne z innymi środkami transportu. Kwestia ekonomiczna pojawia się także w kontekście czasu podróży, bowiem porównując kilkadziesiąt minut poświęcone na podróż samolotem z kilkunastoma godzinami jazdy samochodem nie trudno dojść do konkluzji, że korzystniejsze pod względem ekonomicznym jest latanie.