Podstawowe informacje:
Miasto (ok. 3 800 mieszk.) na Pojezierzu Chełmińskim, nad rz. Lutryną, między Brodnicą a Grudziądzem. Węzeł kolejowy.

Historia:
Wczesnośredniowieczny gród obronny, wzmiankowany na pocz. XIII w. W l. 1639-1772 należał do kolegium jezuitów w Grudziądzu, w l. 1772-1807 w zaborze pruskim. W l. 1807-15 w Księstwie Warszawskim i potem ponownie w Prusach (do 1920 r.). W 1962 r. prawa miejskie.

Ciekawe miejsca:
W miejscu grodu neogotycki pałac z l. 1854-59, wg proj. F.A. Stiilera, dobudowa kaplicy ok. 1934r. (wg proj. T. Zielińskiego) otoczony parkiem. Siedziba domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. W sąsiedztwie neogotycki kościół św. Wojciecha, wzniesiony w latach 1859-66 wg proj. F.A. Stiilera, z barokowym i neogotyckim wyposażeniem.
Jak mówi legenda, w miejscu, gdzie później na stoku wzniesienia stanął kościół św. Wojciecha, miał postój orszak wiozący wykupione od Prusów zwłoki św. Wojciecha.