31 Światowe Dni Młodzieży odbędą się pod koniec lipca 2016 roku w Krakowie. Jest to czas spotkania młodzieży katolickiej z całego świata z papieżem Franciszkiem. Po raz pierwszy ŚDM zostały zorganizowane w Polsce w 1991 roku, w Częstochowie. Turystyka religijna, związana z konkretnym wydarzeniem, to z jednej strony wyzwanie dla organizatorów, a z drugim promocja kraju na arenie międzynarodowej. Wydarzenia takie oprócz pielgrzymów przyciągają również turystów, którzy zainteresowani są historią religii i miejscami kultu.

Miejsca związane z kultem religijnym, to również atrakcyjne pod względem poznawczym miejsca na mapie Polskim. Do najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów i turystów możemy zaliczyć między innymi:
– Jasną Górę,
– Sanktuarium w Świętej Lipce,
– Sanktuarium Maryjne w Licheniu.

Święta Lipka, wieś w wojewódzkie warmińsko-mazurskim, którego Sanktuarium uważa się za jedną z najpiękniejszych obiektów barokowych w Polsce. Tą niewielką wieś co roku odwiedza około 100 tys. turystów.