Sunshine Skyway Bridge to jeszcze jeden przykład mostu znajdującego się na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest to most kablowy, a przebiega on nad zatoką Tampa na Florydzie. Obiekt ten słynie przede wszystkim z tego, iż jest najdłuższym na całym świecie kablowym mostem betonowym. Jego długość wynosi przeszło osiem tysięcy osiemset metrów. Powstał on w latach osiemdziesiątych minionego stulecia – jego budowa ruszyła wraz z ich początkiem i trwała siedem lat. Zakończona została przed dwudziestu dwoma laty. Obiekt ten wykonany jest nie tylko z betonu, ale również i ze stali. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł dwieście czterdzieści cztery miliony dolarów. Jezdnia jest podtrzymywana przez wykonane ze stali kable, których liczba wynosi dwadzieścia jeden. Szacuje się, iż w ciągu jednego dnia przejeżdża po tym moście przeszło dwadzieścia tysięcy samochodów. Generalnie rzecz biorąc, historia tego obiektu jest bardzo interesująca. Należy również dodać, iż nie jest to pierwszy taki obiekt w tym miejscu.

Most Tacoma. Znajdujący się obecnie w miejscowości Tacoma (stan Waszyngton) most noszący taką samą nazwę nie jest pierwszym tego rodzaju obiektem, jaki w tym miejscu został wybudowany. Tym, z czego zasłynęła jego wersja pierwotna była katastrofa, do której doszło przed sześćdziesięcioma dziewięcioma laty. Miało to miejsce w listopadzie, a most istniał zaledwie od czterech miesięcy. Most po prostu się zawalił i całkowicie rozpadł. Pozostałości po nimm wyburzono. Na szczęście nikt przy tej okazji nie poniósł śmierci. Katastrofa ta bardzo dobitnie pokazała, że przy projektowaniu mostów koniecznie trzeba brać pod uwagę oddziaływanie dynamiczne. Tego właśnie tutaj zabrakło. Wersja numer dwa, obecna tutaj do dnia dzisiejszego, powstała dziesięć lat po tej katastrofie. Projekt został już oczywiście w inny sposób wykonany, o czym świadczy chociażby fakt, że most stoi do dziś. Na długość liczy on sobie osiemset czterdzieści metrów, natomiast jego szerokość wynosi dwanaście metrów. Na most składa się osiem torów.