Czy turystyka i przyroda są ze sobą ściśle związane? To zależy o jakim rodzaju turystyki mówimy. Jedno jest jednak pewne. Są rodzaje turystyki, w których przyroda odgrywa kluczową rolę.

Odkrywanie wspaniałych miejsc o niezwykłych walorach przyrodniczych wiąże się z wieloma rodzajami turystyki poznawczej. Doskonałym przykładem jest turystyka przyrodnicza, podczas uprawiania której turysta ma na celu poznanie oraz obserwowanie przyrody, przy czym jego konkretnym celem mogą być zarówno ptaki, konkretne rośliny, czy formy geologiczne. Bardzo charakterystycznym rodzajem jest turystyka polarna. Jak nietrudno się domyślić, osoby ją uprawiające koncentrują się wokół obszarów podbiegunowych i to tam właśnie się wybierają. Kolejny, bardzo ciekawy i inspirujący rodzaj, to safari. Ta turystyka polega na podróżowaniu dzikimi terenami i obserwowaniu egzotycznych dla turysty zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Każdy z tych rodzajów turystyki wiąże się oczywiście ze specjalnym przygotowaniem do jej uprawiania.