To, że turystyka jest zjawiskiem bardzo szerokim, wie chyba każdy z nas. Wszyscy też zgadzamy się ze stwierdzeniem, że motywy podróżowania bywają bardzo różne. A jednym z nich jest ciekawość otaczającego świata, która nadaje sens turystyce poznawczej.

Poznanie nowych miejsc, innych kultur, nowych ludzi- to cel, który przyświeca miłośnikom turystyki poznawczej. Ona sama nie jest też pojęciem jednorodnym, a gdy przyjrzymy się jej podziałowi, zauważymy, że sama dzieli się na kilkadziesiąt rodzajów. Jedni turyści podróżują, aby poznawać przyrodę w różnych zakątkach świata. Inni, aby obserwować ptaki w ich środowiskach. Jeszcze inni, aby z bliska poznać określoną miejscowość lub region, lub by poznać swoje rodzinne miejscowości, które musieli niegdyś opuścić.

Elementem wspólnym pozostaje jednak potrzeba psychologiczna poznania, jaką człowiek w sobie nosi. A ponieważ potrzeba ta jest niezwykle powszechna, turystyka poznawcza cieszy się od lat niesłabnącą popularnością i wciąż wspaniale rozwija.