Czy wyjazdy integracyjne są potrzebne?
Aby cieszyć się opinią dobrego pracodawcy nie wystarczy wypłacać wynagrodzenia w terminie. Równie ważne są dodatkowe profity oferowane w ramach zatrudnienia, jak i dbanie o dobrą atmosferę w pracy. Jednym ze sposobów na podniesienie poziomu zadowolenia pracowników są coraz popularniejsze w ostatnim czasie wyjazdy integracyjne. Nie są to jednak zwykłe wycieczki „zakładowe”. Jak sama nazwa wskazuje, taki wyjazd ma wpłynąć na integrację zespołu. Dlatego najczęściej wiąże się z organizowanymi w jego trakcie zespołowymi zabawami, grami terenowymi lub zadaniami wymagającymi ścisłej współpracy. Dobrze współpracująca i lubiąca się nawzajem ekipa pracowników to skarb dla każdego pracodawcy. Zintegrowany zespół pracuje wydajniej, bez niepotrzebnych konfliktów. W takim zespole liczba absencji spowodowanych chorobami jest mniejsza. W interesie każdego pracodawcy jest więc utrzymywanie jak najlepszej atmosfery w grupie pracowników, a dobrze zorganizowany wyjazd integracyjny mocno na tę atmosferę wpływa.