Zwężenie Jury

Od południowej granicy kantonu Neuchatei i od krańca jeziora, Jura w granicach Szwajcarii poważnie się zwęża, choć właśnie w tym miejscu szczyty jej osiągają najwyższą wysokość. Ta część jury należy już do kantonu Vaud i nosi nazwę Jury Vaud albo Jury Waadtlandzkiej. Na południowym krańcu tej części grzbiety górskie przytykają niemal do jeziora Genewskiego. Tu też wznoszą się szczyty Mont Tendre (1680 m) i La Dol (1677 m), najwyższe w całej Jurze Szwajcarskiej. Za głównym i bliższym Jeziora Genewskiego pasmem leży szeroka, wysokogórska dolina Yallee de Jouy — ok. 1000 m n.p.m., w której znajduje się największe jezioro jury — Lać de joux i drugie znacznie już mniejsze Lać Brenet, oba pochodzenia krasowego, wypełniają zapadliskowe niecki. W ogóle cała ta okolica wykazuje znaczne skrasowienie i tak na przykład wody jeziora Brenet giną szeregiem lejowatych ponorów, by po godzinnym podziemnym biegu wypłynąć wywierzyskiem Orbe o kilka kilometrów dalej i 230 m niżej, jura Vaud dla swych walorów krajobrazowych, a także doskonałych i świetnie zagospodarowanych terenów narciarskich jest chętnie odwiedzana przez turystów.