Zwolennicy pokonywania przestworzy, którzy zasmakowali w lotach paralotnią, starają się ciągle doskonalić swoje umiejętności i poznawać wiedzę rozszerzającą ich patrzenie na ten sposób aktywnego spędzania czasu. I i II etap jest podstawą przystąpienia do egzaminu przed lotniczą komisją, po zdaniu którego mogą przejść do kolejnego III etapu. Paralotnie kurs stwarzają uczestnikom możliwość przystąpienia do szkoleń praktycznych na tym etapie i poznania technik lotów z wykorzystaniem prądów dynamicznych i termicznych a także ćwiczenia wiedzy z zakresu stabilizacji skrzydła w locie. Przejście III etapu kursant musi potwierdzić umiejętnością utrzymywania się przez dłuższy czas w powietrzu, sprawnym przygotowaniem i sprawdzeniem sprzętu przed startem, ocenić warunki pogodowe, przygotować lot pod względem nawigacyjnym. Celem etapu III jest poszerzenie wiedzy nabytej na etapie I i II oraz dalsze doskonalenie poznanych technik, aby przystąpić do następnego szkolenia czyli seminarium przelotowego, będącego wyższym stopniem wtajemniczenia.