Każdy wiek, każdy okres w dziejach ludzkości, zapisał się na kartach historii pewnymi ważnymi wydarzeniami. Dotyczy to również zjawiska, jakim jest turystyka, która przez lata uległa licznym przeobrażeniom.

Bardzo charakterystycznym i wnoszącym powiew świeżości w turystykę okresem był wiek XIX. To, co wówczas turystyka przeżyła można nazwać wręcz dynamicznym skokiem w nowy wymiar. Był to bowiem wiek nowych odkryć, nowych pomysłów na podróżowanie oraz form spędzania czasu wolnego. A nazwiskiem, które z tymi zmianami ściśle się wiąże jest nazwisko angielskiego działacza Thomasa Cooka. To właśnie on był założycielem pierwszego biura podróży. To właśnie on pierwszy zaprosił turystów na zorganizowaną wycieczkę. Gdy inni poszli jego śladami, turystyka już nigdy nie miała pozostać, jak dawniej. Ludzie na szeroką skalę zaczęli podróżować do miejsc historycznych, uzdrowisk, nadmorskich obszarów, a także obszarów górskich. To z kolei zaowocowało powstaniem licznych ośrodków turystycznych, głównie nadmorskich i narciarskich.