Podstawowe informacje:
Wieś położona 12 km na północny zachód od Konina.

Historia:
Według tradycji osadę założył książę Kazimierz Odnowiciel. Od 1237 roku własność biskupów lubuskich, którzy około 1321 roku lokowali tu miasto. W 1870 roku utrata praw miejskich. W 1964 roku uruchomiono kopalnię węgla brunatnego.

Ciekawe miejsca:
Kościół paraf. św. Marcina, w znacznej części romański z XII w., przebudowany i podwyższony w 1 poł. XVI w. oraz w XVII i XIX wieku. Na ścianie południe zachowany (zamurowany) portal romański. Romańska jest absyda, ściany prezbiterium i dolne partie murów nawy. Na stropie polichromia z około poł. XIX w., przedstawiająca historię Pięciu Braci Męczenników z Międzyrzecza. Wyposażenie wnętrza barokowe z 1 poł. XVIII w., w ołtarzu głównym XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem XVIII-wiecznej sukience. Zachowały się XVI-wieczne: kamienna chrzcielnica i gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ścianie północnej.
W części zachodniej Kazimierza wznosi się interesujący pobernardyński zespół klasztorny Misjonarzy Świętej Rodziny, zbudowany w latach 1513-20, odbudowany w XVIII w. po zniszczeniach wojen szwedzkich i później kilkakrotnie odnawiany. W klasztorze mieści się seminarium duchowne oraz zbiory etnograficzne i przyrodnicze z terenów działalności misyjnej w Azji i Afryce.
W późnogotyckim kościele Pięciu Braci Męczenników widoczne są gotyckie sklepienia. Interesujące, nowoczesne wyposażenie wnętrza pochodzi z lat 1970-73. Zachował się m.in. nagrobek późno-renesansowy z 1605 roku i obraz św. Anny Samotrzeć z 1 poł. XVII w. Wokół kościoła i klasztoru ciągną się XVIII-wieczne krużganki, w których są dwa późnogotyckie portale z 1 poł. XVI w. Na cmentarzu (przy szosie do Koła) stoi drewniany kościół św. Izaaka z 1640 roku, kilkakrotnie odnawiany w XVIII—XX w.
Na rynku znajduje się przeniesiony z terenu kopalni głaz narzutowy z napisem: Patkul 1707. Upamiętnia on egzekucję gen. inflanckiego Johana Patkulsa, straconego przez Szwedów w 1707 roku.
W pobliżu – Bieniszew, wieś w której znajduje się wzniesiony w XVIII w. późnobarokowy zespół klasztorny Kamedułów z kościołem Narodzenia NMP. W nawie kościoła karton przedstawiający Chrystusa – projekt witraża J. Mehoffera, znajdującego się w kościele Franciszkanów w Krakowie. W zakrystii rokokowa polichromia z widokami klasztorów kamedulskich w Bieniszewie, na Bielanach w Warszawie, na Bielanach w Krakowie i nad jez. Wigry.