New River Gorge Bridge to jeszcze jeden z mostów, jakie znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Znajduje się on w miejscowości o nazwie Fayetteville. Jest łukowym mostem. Został on wybudowany w latach siedemdziesiątych minionego stulecia – jego budowę ukończono przed trzydziestoma jeden laty. Trwała cztery lata. Został on zaprojektowany przez dwa amerykańskie biura architektoniczne, a mianowicie West Virginia Department of Highways oraz Michael Baker Company. Na długość liczy on sobie dziewięćset dwadzieścia cztery metry, natomiast długość łuku wynosi pięćset osiemnaście metrów. Szerokość obiektu z kolei oscyluje w granicach dwudziestu jeden metrów. Całe te przedsięwzięcie kosztowało niemalże trzydzieści siedem milionów dolarów. Jeszcze przed sześcioma laty most ten cieszył się mianem najdłuższego na świecie stalowego, łukowego mostu – dopóki w Szanghaju nie powstał Most Lupu. Taki kształt obiektu, jaki znany jest obecnie, pojawił się po tym, jak odrzucone zostały trzy inne propozycje.

Most Siedmiomilowy to kolejny z mostów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Szukać go należy dokładnie na archipelagu o nazwie Florida Keys. Łączy on takie wyspy jak Key Vaca oraz Littre Duck Key. Jego całkowita długość wynosi niemalże jedenaście kilometrów. Maksymalna wysokość znajduje się w środkowej dokładnie części tego obiektu i wynosi dziewiętnaście i pół metra. Jest to miejsce uczęszczane przez duże ilości turystów. Widać stąd zarówno Zatokę Meksykańską, jak i Ocean Atlantycki. Pierwsza wersja tego obiektu powstała w pierwszej ćwierci minionego stulecia. W połowie lat trzydziestych obiekt uszkodzony został przez tropikalny sztorm, a dwadzieścia pięć lat później zniszczył go huragan. Druga wersja poprowadzona została wzdłuż tej pierwotnej. Miało to miejsce na przełomie lat siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych. Nowy „stary” most oddano do użytku przed dwudziestoma siedmioma laty. Jego wybudowanie zajęło w sumie trzy lata. Kierowcy mają na moście do dyspozycji dwa pasy ruchu.